Uniswap phân phối phí giao thức cho người nắm giữ UNI , giá tăng 65%

Uniswap Foundation đã thông báo trên nền tảng X rằng họ sẽ phát hành một cuộc bỏ phiếu nhanh cho các đề xuất mới vào ngày 01/3/2024 tới đây. Quá trình bỏ phiếu trực tuyến sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 08/3. Nội dung của cuộc bỏ phiếu lần này là thông qua việc phí giao thức được phân bổ theo tỷ lệ cho những người nắm giữ token UNI, những người đã đặt cọc và ủy quyền quyền biểu quyết của họ.

Trên thực tế, đề xuất phân bổ phí giao thức này như là một cách để khuyến khích việc bỏ phiếu trên nền tảng Uniswap. Bởi theo chia sẻ của Uniswap Foundation, có ít hơn 10% UNI lưu hành được sử dụng để bỏ phiếu cho một đề xuất nhất định. Hơn nữa, một phần lớn ủy quyền hiện tại đã không hoạt động như mong đợi. Tính đến ngày 01/2/2024, có đến 14 trong số 30 người được ủy quyền hàng đầu theo quyền biểu quyết đã không bỏ phiếu cho 10 đề xuất gần đây nhất và chỉ 7 đại biểu trong số này đã từng tạo một đề xuất. Điều này được đánh giá là những rủi ro hiện hữu đối với tính bền vững của giao thức Uniswap.

Devin Walsh, giám đốc điều hành của Uniswap Foundation, nói rằng bản nâng cấp này sẽ cho phép Uniswap tạo ra một hệ thống quản trị linh hoạt hơn. Anh cho rằng đề xuất này nhằm mục đích khuyến khích sự ủy quyền và dẫn đến thành công lâu dài và tính bền vững của giao thức.

Giá UNI tăng hơn 65% ngay sau thông báo

Ngay sau khi Uniswap thông báo dự kiến phương thức phân bổ phí giao thức cho những người nắm giữ UNI token, giá của đồng coin này đã tăng đột biến.  Giá UNI đã tăng hơn 65% và được giao dịch ở mức 12.18 USD tại thời điểm chúng tôi viết bài này.