Nexo phát hành airdrop token trị giá 12 triệu USD cho người dùng

Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Nexo vừa công bố chương trình phát token NEXO miễn phí lên đến 10 triệu token, như một phần của chiến dịch ‘Nexonomics’, tương đương với 12,6 triệu đô la vào thời điểm viết bài. Cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều có thể tích lũy điểm cho đến ngày 7 tháng 7 bằng cách sử dụng các sản phẩm khác nhau của Nexo như Earn, Borrow, và thậm chí là nạp tiền vào tài khoản.

Ngoài ra, việc vay tiền trong thời gian diễn ra chiến dịch là điều kiện cần để kiếm điểm – sau đó có thể đổi lấy token NEXO bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 và kết thúc vào ngày 24 tháng 7.

Người dùng bắt đầu tích điểm trong tuần này sẽ nhận được số điểm gấp 1,5 lần và giảm dần theo từng tuần tiếp theo. Hơn nữa, không có hệ số nhân theo tuần cho người dùng bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, mặc dù người dùng mới vẫn có thể đủ điều kiện nhận hệ số nhân 5x đặc biệt cho tài khoản mới.

Ví dụ, một người dùng mới mua Bitcoin trị giá 2.000 đô la trong tuần đầu tiên của chiến dịch có thể nhận được 450 điểm, bao gồm giá trị mua, hệ số nhân hàng tuần và hệ số người dùng mới. Sau giao dịch đầu tiên, hệ số người dùng mới vẫn được áp dụng cho các hoạt động khác đủ điều kiện trong suốt chiến dịch.

Ngoài ra, người dùng tích lũy token NEXO còn có thể nhận được hệ số trung thành, nhân số điểm lên tối đa hai lần.

Hơn nữa, người dùng cần chú ý đến các hành động có thể giảm số điểm, chẳng hạn như rút tiền điện tử ra khỏi tài khoản Nexo.