Injective (INJ) ra mắt mạng Layer 3 trên Arbitrum

Thiết kế của mạng inEVM cho phép tích hợp với Máy ảo Ethereum (EVM). Điều này cho phép các nhà phát triển tạo ra các chuỗi có thể được tùy chỉnh với công nghệ của Arbitrum, đảm bảo tính tương thích trên các hệ sinh thái đa dạng. Sự mở rộng này rất quan trọng đối với Injective, chủ yếu sử dụng công nghệ Cosmos. Đồng sáng lập Eric Chen nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tiến bộ này.

Việc tích hợp với Arbitrum mở rộng ra ngoài việc chỉ xây dựng mạng lưới hoặc cơ sở hạ tầng blockchain. Nó thực thi nguyên tắc cơ bản về khả năng tương tác – thu hẹp khoảng cách giữa Ethereum, Cosmos và các L1 khác được áp dụng rộng rãi – cho một hệ sinh thái nơi tài sản chuỗi chéo và tính thanh khoản có thể thực sự kết hợp trên các hệ sinh thái.

Chen nói:

“Việc tích hợp cũng đóng một vai trò quan trọng trong tokenomics của hệ sinh thái Injective. Nó bao gồm một cơ chế đốt trong đó một tỷ lệ phần trăm của tất cả các khoản phí giao thức được tổng hợp và đốt một cách có hệ thống. Do đó, mạng Injective Layer 3 mới giúp tăng hiệu quả xử lý giao dịch, tạo ra một hệ sinh thái bền vững về mặt kinh tế.”

Điều đáng chú ý là bộ công cụ Orbit của Arbitrum là trung tâm của sự tích hợp này. Được phát triển bởi Offchain Labs, nó cung cấp một bộ công cụ cho phép tạo ra các giải pháp Lớp 2 có thể mở rộng, an toàn và hiệu quả.