Giới thiệu về tiểu sử của tác giả Huỳnh Khánh Long

  Tác giả
  Chuyên gia về Crypto Tại AZ9Digital

  Huỳnh Khánh Long là chuyên gia tại AZ9Digital, là một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng trong ngành Crypto và Blockchain tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, Huỳnh Khánh Long đang có hơn 3,4K followers trên nền tảng Facebook.

  Học vấn của Huỳnh Khánh Long : 

  • Tốt nghiệp cử nhân bằng khá chuyên ngành Kinh Tế Học Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2010. 
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính MFin tại Đại học Massey ở New Zealand năm 2017.

  Đạt các chứng chỉ được nhiều tổ chức trên thế giới công nhận như: CFP (Certified Financial Planner): Chứng chỉ chuyên gia hoạch định tài chính; CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) – Chứng chỉ phân tích đầu tư thay thế. 

  Kinh nghiệm làm việc:

  • Nhân viên phân tích đầu tư tại KPMG từ năm 2013-2016.
  • Chuyên gia đầu tư tài chính tại COINBASE GLOBAL năm 2017 đến năm 2020.

  Các bài viết từ Huỳnh Khánh Long