Xác suất phê duyệt ETF Ethereum Spot tăng lên 75%

Các chuyên gia phân tích của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, cho biết xác suất phê duyệt của các quỹ ETF Ethereum giao ngay đã tăng từ 25% lên 75%.

Hai chuyên gia này chia sẻ rằng họ nhận được thông tin mới và tin rằng SEC có thể thay đổi quan điểm về Ethereum Spot ETF.

Trong một bài đăng, James Seyffart cho biết tỷ lệ 75% được đề cập là cho các biểu mẫu 19-b, với ngày quyết định cuối cùng là ngày 23 tháng 5.

Ngày 23 tháng 5 được coi là thời hạn cuối cùng cho SEC quyết định về việc từ chối hoặc phê duyệt đơn đăng ký Spot ETH ETF của VanEck.

Seyffart cho biết việc phê duyệt có thể xảy ra vào ngày 23 tháng 5, sau đó là các phê duyệt theo đơn S-1.

Tóm lại, cả việc phê duyệt 19b-4 và S-1 đều quan trọng để quỹ ETF tiền điện tử giao ngay có thể hoạt động đầy đủ trên thị trường. Biểu mẫu 19b-4 cho phép ETF được niêm yết trên sàn giao dịch, trong khi đăng ký S-1 cho phép bán nó cho công chúng.