WEB3 SPACE SUMMER PITCH CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG!

Sau sự thành công của sự kiện Pitching Night tháng 7 vừa rồi tại Sài Gòn, tháng 8 này, Web3 Space tiếp tục tổ chức phiên bản mùa hè của Pitching Event mang tên WEB3 SPACE SUMMER PITCH