Vitalik Buterin giới thiệu EIP-7706, đề xuất phí gas mới cho Ethereum

Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đưa ra một Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) mới mang mã số EIP-7706 nhằm quản lý chi phí giao dịch trên mạng Ethereum. Buterin nhấn mạnh rằng đề xuất này sẽ giới thiệu một loại khí mới cho dữ liệu cuộc gọi giao dịch.

Hiện tại Ethereum có hai loại gas chính chi phối các giao dịch. Loại thứ nhất là gas dành cho thực thi, bao gồm các tác vụ tính toán trong quá trình xử lý giao dịch. Loại thứ hai là gas dành cho lưu trữ, tính chi phí lưu trữ dữ liệu trong “các đốm màu”. Tuy nhiên, đề xuất mới của Buterin nhằm bổ sung thêm loại gas thứ ba, chủ yếu dành cho dữ liệu cuộc gọi.

Trong hệ thống Ethereum, calldata là phần mang dữ liệu được gửi đến hợp đồng thông minh khi thực hiện giao dịch. Việc giới thiệu loại gas riêng cho calldata sẽ giúp mạng Ethereum quy định chi phí cụ thể cho dữ liệu được truyền trong các giao dịch. Những chi phí này sẽ tách biệt với chi phí thực thi mã hợp đồng hoặc lưu trữ dữ liệu.

Nếu được chấp thuận, những điều chỉnh này sẽ giúp giảm phí gas cho các giao dịch liên quan đến việc truyền tải lượng lớn dữ liệu. Tuy nhiên, các chi phí này sẽ không bao gồm cường độ tính toán. Đề xuất này khuyến khích việc điều chỉnh giá riêng cho việc truyền dữ liệu, nhằm giảm phí gas cho các giao dịch có khối lượng dữ liệu lớn.

Ngoài ra, Buterin còn đề xuất quản lý cả ba loại gas: thực thi, blob và calldata. Điều này sẽ dẫn đến việc sử dụng một hệ thống điều chỉnh phí đồng bộ, đơn giản hóa quy trình.

Một điểm quan trọng khác của đề xuất là giới thiệu một loại giao dịch mới, bao gồm các khung như max_basefee và Prior_fee, được trình bày dưới dạng vector. Các tham số này sẽ cung cấp các giá trị cho gas thực thi, gas blob và gas calldata, mang lại giải pháp toàn diện cho việc quản lý phí.

Việc giới thiệu loại gas chuyên dụng cho calldata thể hiện nỗ lực của Ethereum nhằm tinh chỉnh cấu trúc chi phí của các giao dịch trong hệ sinh thái của nó. Theo Buterin, đề xuất này có thể cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với phí giao dịch và tối ưu hóa hiệu quả mạng. Hơn nữa, các giám đốc điều hành Ethereum, bao gồm Buterin, Sam Wilson, Ansgar Dietrichs và Matt Garnett, cũng đã giới thiệu EIP-7702 nhằm tăng cường khả năng trừu tượng hóa tài khoản trước khi đưa ra đề xuất này.