TVL DeFi vượt mốc 80 tỷ USD, đạt kỷ lục mới

Đã một năm chín tháng trôi qua kể từ khi stablecoin UST của Terra bị đóng cửa và LUNA của Terra đã giảm mạnh từ mức đỉnh 80 USD xuống dưới 1 cent. Trước sự cố đó, vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, tổng giá trị khóa (TVL) của lĩnh vực Defi đạt 196,6 tỷ USD. Lúc đó, Terra chiếm 28,23 tỷ USD, tương ứng với 14,36% tổng TVL, trong đó 16,48 tỷ USD được liên kết với Anchor, nhưng đã mất hết.

Nguồn: Defillama
Nguồn: Defillama

Mặc dù thời gian đó đã trở thành dĩ vãng, nhưng sự sụp đổ của Terra không chỉ làm mất giá trị đáng kể của lĩnh vực tiền điện tử mà còn gây ra sự sụp đổ của nhiều công ty và tổ chức giao dịch lớn. Với mùa đông tiền điện tử đã qua, tổng giá trị khóa trong Defi đã tăng mạnh lên 83,25 tỷ USD. Lido dẫn đầu với TVL lên đến 29,49 tỷ USD.

Sau Lido là Makerdao với TVL là 8,66 tỷ USD, Aave bám sát với 8,56 tỷ USD, sau đó là Eigenlayer với 7,95 tỷ USD và Justlend với 6,31 tỷ USD.

Ethereum chiếm vị trí hàng đầu trong không gian Defi, chiếm hơn 60% tổng TVL. Đến cuối tuần, có 46,967 tỷ USD được khóa trong 979 giao thức Defi sử dụng mạng Ethereum.

Tron giữ vị trí thứ hai với TVL là 8,484 tỷ USD, chiếm 11,01% tổng TVL Defi. BNB, Arbitrum, Solana và Bitcoin là các blockchain hàng đầu khác về TVL.

Trong 130 ngày gần đây, giá trị khóa trong Defi đã tăng hơn 42 tỷ USD. Sự hồi sinh trong lĩnh vực Defi dường như thể hiện niềm tin mới của người dùng. Tuy nhiên, việc dự đoán sự bền vững của đà tăng vẫn còn nhiều không chắc chắn.