Tòa án Hoa Kỳ ủng hộ Fed trong vụ án Custodia Bank

Tòa án hạt Hoa Kỳ đã phán quyết không cho phép Custodia Bank có một tài khoản chủ lực tại Cục Dự trữ Liên bang và cũng đã loại bỏ yêu sách của ngân hàng tài sản kỹ thuật số về một phán quyết khẳng định. Tuy nhiên, Custodia khẳng định họ không từ bỏ và đang khám phá tất cả các lối mở có thể.

“Chúng tôi đang xem xét quyết định của Tòa và tất cả các lựa chọn của chúng tôi, bao gồm cả việc kháng cáo,” một đại diện của Custodia Bank cho biết.

Trong một đơn gửi ngày 29 tháng 3 tới Tòa án Hạt Hoa Kỳ của Wyoming, Thẩm phán Scott Skavdahl đã loại bỏ đề xuất của Custodia để có được một tài khoản chủ lực tại Cục Dự trữ Liên bang. Tài khoản này, thường được gọi là “tài khoản ngân hàng cho ngân hàng,” giúp các tổ chức tài chính truy cập vào các hệ thống thanh toán của Cục Dự trữ Liên bang.

Nộp đơn lên Tòa án Quận Wyoming của Hoa Kỳ. Nguồn: Eleanor Terrett
Nộp đơn lên Tòa án Quận Wyoming của Hoa Kỳ. Nguồn: Eleanor Terrett

Custodia lập luận rằng mà không có một tài khoản chủ lực, họ sẽ không thể cung cấp các dịch vụ bảo quản tương tự cho tài sản tiền điện tử như các tổ chức ngân hàng khác, đặt ngân hàng vào thế bị bất lợi.

Hơn nữa, Skavdahl tuyên bố rằng Custodia không được quyền yêu cầu Lãnh đạo Chi nhánh Dự trữ Liên bang Kansas City phải thu hồi quyết định:

“Custodia không được quyền yêu cầu bằng văn bản yêu cầu Lãnh đạo Chi nhánh Dự trữ Liên bang Kansas City phải thu hồi tài khoản chủ lực của mình, và việc tuyên án tóm lược về Kháng cáo II phải được trao cho Lãnh đạo Chi nhánh Dự trữ Liên bang Kansas City.”

Custodia đã nộp đơn xin có một tài khoản chủ lực tại Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 10 năm 2020. Đơn xin này, nếu được chấp thuận, sẽ cho phép ngân hàng truy cập vào mạng lưới Fedwire, mạng đã xử lý hơn 193 triệu giao dịch trong năm ngoái.

Vào tháng 1 năm 2023, Dự trữ Liên bang đã từ chối đơn xin thành viên của Custodia, đề cập đến sự liên quan của họ đến lĩnh vực tiền điện tử là “không nhất quán với các yếu tố cần thiết theo luật.”

Custodia là một trong những tổ chức Ngân hàng Lưu trữ Mục đích Đặc biệt đầu tiên của Wyoming (SPDIs), còn được gọi là “ngân hàng blockchain.” SPDIs được thiết lập để giúp các doanh nghiệp không thể đảm bảo dịch vụ ngân hàng của Cơ quan Bảo hiểm Tiết kiệm Liên bang do hoạt động liên quan đến tiền điện tử của họ.