Thị phần quỹ ETF Bitcoin của Grayscale giảm 50%

Quỹ quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale’s spot Bitcoin (BTC) ETF đã giảm xuống dưới 50% thị phần lần đầu tiên kể từ khi các ETF Bitcoin trên thị trường Mỹ bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 1.

Đến ngày 12 tháng 3, tổng tài sản quản lý (AUM) trong Quỹ Bitcoin của Grayscale (GBTC) đã giảm xuống còn 28,5 tỷ đô la — với Grayscale hiện chiếm 48,9% tổng số 56,7 tỷ đô la giữa mười Quỹ ETF Bitcoin ở Mỹ, theo dữ liệu từ Dune Analytics.

Quỹ GBTC của Grayscale chiếm chưa đến 50% tổng AUM Bitcoin ETF. Nguồn: Hildobby trên Dune Analytics
Quỹ GBTC của Grayscale chiếm chưa đến 50% tổng AUM Bitcoin ETF. Nguồn: Hildobby trên Dune Analytics

Trên ngày giao dịch đầu tiên của mười Quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ, Quỹ của Grayscale chiếm khoảng 99,5% tổng AUM của chúng.

Theo thời gian, luồng tiền ra hàng ngày từ GBTC — trung bình 329 triệu đô la mỗi ngày trong tuần trước — đã làm suy giảm thị phần của ETF.

Luồng tiền ra từ GBTC lớn nhất trong tháng đầu tiên sau khi các ETF Bitcoin được phát hành — với 7 tỷ đô la rời khỏi quỹ trong hơn một tháng — nhưng bắt đầu chậm lại vào cuối tháng 1, dẫn đến một số nhà phân tích cho rằng chúng có thể sắp kết thúc.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 2, tòa án phá sản đã cho phép Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử, thanh lý khoảng 1,3 tỷ đô la cổ phần GBTC nhằm hoàn lại vốn cho các nhà đầu tư, khiến luồng tiền ra tăng trở lại.

Tổng cộng đến nay, luồng tiền ra từ GBTC đã đạt hơn 11 tỷ đô la, theo dữ liệu luồng tiền từ Farside Bitcoin ETF.

ETF của Grayscale ban đầu là một quỹ tin cậy cho phép các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận Bitcoin bằng cách khóa tài sản ít nhất là 6 tháng.

Tuy nhiên, sau khi chiến thắng tòa án trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 8 và việc Ủy ban này phê duyệt các đơn đăng ký ETF Bitcoin khác, quỹ đã được chuyển đổi thành một ETF.

Điều này cho phép các nhà đầu tư tổ chức — người đã tận dụng một giao dịch thương mại lợi nhuận từ GBTC — rút vốn ra khỏi quỹ hoàn toàn hoặc đơn giản là chuyển tài sản của họ sang các ETF Bitcoin với phí thấp hơn.

Mặc dù ban đầu thị trường lo lắng về sự tăng lên của luồng tiền ra từ GBTC, nhưng sự tăng luồng tiền ròng vào BlackRock’s iShares Bitcoin ETF (IBIT) và Quỹ Bitcoin của Fidelity Wise Origin (FBTC) đã là nguồn lạc quan, cả hai đã tạo ra tổng cộng 16,9 tỷ đô la luồng tiền ròng kể từ khi thành lập.

Nhiều nhà phân tích thị trường đã công nhận sự tăng luồng tiền ròng vào chín ETF mới được phát hành là một trong những yếu tố định hình cơ bản đằng sau sự tăng giá nhanh chóng của Bitcoin, mà đã đạt đỉnh mới lịch sử ở mức 72.900 đô la vào ngày 11 tháng 3.

Quỹ của BlackRock hiện nắm giữ hơn 200.000 BTC — trị giá khoảng 14,3 tỷ đô la ở mức giá hiện tại, theo dữ liệu từ K33 Research.

IBIT ETF của BlackRock hiện nắm giữ hơn 200.000 Bitcoin dưới dạng AUM. nguồn: Vetle Lunde trên X
IBIT ETF của BlackRock hiện nắm giữ hơn 200.000 Bitcoin dưới dạng AUM. nguồn: Vetle Lunde trên X