Thái Lan ra mắt Bitcoin ETF đầu tiên, mở ra cơ hội mới

Theo báo cáo, One Asset Management (ONEAM) đã trở thành một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Điều này đánh dấu sự chấp thuận để cung cấp ETF Bitcoin đầu tiên dành cho các nhà đầu tư tổ chức và giàu có. Quỹ có tên là ONE-BTCETFOF-UI, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Sức hấp dẫn của việc đầu tư vào Bitcoin

Pote Harinasuta, CEO của ONEAM, nhấn mạnh về lý do cơ bản đằng sau việc giới thiệu một phương tiện như vậy. Ông tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số như Bitcoin mang lại cơ hội đặc biệt cho các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Ông thêm:

“Tài sản kỹ thuật số là một tài sản thay thế có mối tương quan thấp với các tài sản tài chính truyền thống. Chúng phù hợp để giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro đầu tư. Mặc dù nguồn cung Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu, nhưng nhu cầu vẫn tăng lên khi nó trở nên phổ biến. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng cao của Bitcoin.”

Sức hấp dẫn của Bitcoin không chỉ nằm ở tiềm năng mang lại lợi nhuận cao mà còn ở tính biến động của nó. Điều này mang lại cả cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư. BTC cho thấy mức lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng là 124%, mặc dù tỷ lệ biến động là 83%. Để quản lý các rủi ro liên quan, ONEAM khuyến nghị chỉ phân bổ khoảng 5% danh mục đầu tư cho Bitcoin, dự kiến ​​lợi nhuận hàng năm khoảng 8,9%.

Sự chấp thuận ETF Bitcoin đầu tiên của Thái Lan phản ánh một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn trong việc chấp nhận các phương tiện đầu tư tiền điện tử. Với sự chấp thuận ngày càng nhiều từ phía quy định và sự thụ hưởng ngày càng cao từ phía các tổ chức, tiền điện tử ngày càng được coi là một lựa chọn khả thi để các nhà đầu tư tiếp cận với tài sản kỹ thuật số.