Stars Arena bị hack và giá trị TVL giảm đột ngột

Trong bản tin này, chúng ta sẽ đi sâu vào vụ tấn công mà dự án SocialFi nổi bật trên mạng Avalanche, Stars Arena, đã phải đối mặt. Được biết, vụ tấn công đã khiến TVL (Tổng giá trị khóa) của dự án giảm đáng kể, từ 3 triệu USD xuống còn $31,320. Chúng ta … Đọc tiếp Stars Arena bị hack và giá trị TVL giảm đột ngột