Standard Chartered dự báo Bitcoin sẽ đạt 200.000 USD vào năm 2025

Vào thứ 2, Ngân hàng Standard Chartered dự đoán giá của Bitcoin sẽ đạt 200.000 USD vào cuối năm 2025.

Geoffrey Kendrick, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài chính, cho biết:

“Nếu dòng vốn liên quan đến ETF thành hiện thực như chúng tôi mong đợi, chúng tôi cho rằng cuối năm 2025 mức 200.000 USD là có thể xảy ra.”


Kendrick cho biết dự đoán năm 2025 phù hợp với ước tính trước đó của họ là 100.000 USD vào cuối năm 2024.

Anh ấy cũng chia sẻ thêm:

“Sự chấp thuận ETF là động lực chính thúc đẩy giá BTC tăng lên. Đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy sự tham gia của tổ chức vào Bitcoin, và chúng tôi kỳ vọng sự chấp thuận sẽ tăng cường dòng vốn, góp phần vào sự tăng giá của BTC.”

Tuyên bố này đồng thuận với quan điểm của Eric Balchunas, một nhà phân tích ETF hàng đầu của Bloomberg, dự đoán giá trị Bitcoin ETF có thể đạt 100 triệu USD trong thập kỷ tới.