Quỹ ETF Bitcoin hiện nắm giữ 3,3% tổng nguồn cung BTC

Trong vài tháng cuối năm 2023, mong đợi về ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ đã đạt đến đỉnh điểm. Khi năm hết, thị trường tài sản kỹ thuật số không mất nhiều thời gian để chờ đợi sản phẩm đầu tư được mong đợi này.

Ngày 10 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận 11 quỹ ETF Bitcoin. Mặc dù chúng chưa tác động mạnh đến giá trị thị trường như nhiều người kỳ vọng, nhưng chúng đã làm nổi bật sự thành công không thể phủ nhận. Cụ thể, chúng đã thay đổi cách tổ chức tham gia vào đầu tư Bitcoin.

Chưa đầy một tháng từ khi ra mắt, ETF Bitcoin giao ngay đã chiếm 3,3% của tổng nguồn cung BTC. Điều này không chỉ là một thành công đáng chú ý mà còn là một biểu hiện rõ ràng của sự tin tưởng ngày càng tăng về Bitcoin như một tài sản khả thi, đặc biệt là trong số các nhà đầu tư tổ chức sử dụng đa dạng các dịch vụ.

Dữ liệu từ Swan Media cũng chỉ ra rằng chỉ khoảng 10% tổng số Bitcoin nằm trong các quỹ ETF, quỹ, công ty tư nhân hoặc quỹ đại chúng và chính phủ. Điều này làm thấy rõ sự trưởng thành của thị trường, với sự nhận thức về tài sản tăng lên đối với các công ty và tổ chức quản lý tài sản.