Pyth Network triển khai trên Blast ngay khi mainnet mới ra mắt

Giải pháp oracle của Pyth Network đã được triển khai trên Blast ngay khi layer-2 này ra mắt mainnet vào ngày 29/02/2024 (giờ Mỹ). Điều này tiếp tục là sự khẳng định cho sự cam kết của Pyth Network trong việc phát triển một giải pháp oracle hỗ trợ quá trình phát triển on-chain và xây dựng tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực DeFi.

Các nhà phát triển smart contract hiện đã có thể sử dụng hơn 400 nguồn dữ liệu giá từ nhiều loại tài sản bao gồm tiền điện tử, hàng hóa, ngoại hối và thậm chí cả quỹ ETF. Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu giá của Pyth thông qua hàng chục dự án xây dựng trên Blast, bao gồm:

Sàn DEX/giao dịch phái sinh: DTX, 100x, Aark, Blast Futures, Bloom, Curvance, Easy X, HMX, Juice, SynFutures

– Lending: FragmentFi, Laser, Orbit Protocol, Seisemic Finance

– Prediction market: Deriblast

– Gaming: YOLO Games

– Stablecoin: Zest

– DeFi: Pac Finance


Pyth Price Feeds sử dụng kiến trúc truy vấn dữ liệu đặc biệt, cho phép các smart contract gửi yêu cầu cập nhật dữ liệu đến appchain Pythnet mỗi khi cần. Thiết kế này đảm bảo người dùng có thể truy cập dữ liệu giá một cách ổn định với tốc độ và độ chính xác cao.

Ngoài ra, Pyth Price Feeds cung cấp các khoảng tin cậy, được mô hình hóa thành khung biến động giá quanh giá trị thực tế, giúp dự án đối phó với biến động thị trường và xử lý các tình huống bất ngờ.

Pyth Entropy là sản phẩm mới nhất của Pyth Network, tạo ra một giá trị ngẫu nhiên cho blockchain. Tính năng này hữu ích trong nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, gaming, SocialFi, v.v.

Về Pyth Network:

Pyth Network là một dự án oracle đã thu hút hơn 50 đối tác lớn trên toàn cầu, cung cấp nguồn dữ liệu giá trị, tích hợp nhiều protocol, AMM, Derivatives và một loạt các dApp khác với dữ liệu được cung cấp một cách đáng tin cậy với độ trễ dưới 1 giây.