Orderly Network công bố sổ lệnh futures liên blockchain: Sự đột phá trong giao dịch DEX

Orderly Network vừa ra mắt sổ lệnh futures liên blockchain mới cho giao dịch DEX, mở ra một tương lai tươi sáng cho người dùng khi hỗ trợ đa blockchain. Đây là bước tiến quan trọng giúp cải thiện tính thanh khoản và hiệu quả trong giao dịch futures liên chuỗi. Sổ lệnh futures chung … Đọc tiếp Orderly Network công bố sổ lệnh futures liên blockchain: Sự đột phá trong giao dịch DEX