Optimism “nổ airdrop” lần thứ 4 trị giá gần 41 triệu USD

Rạng sáng ngày 21/02, Optimism đã tổ chức “nổ airdrop” lần thứ 4, phân phối hơn 10,3 triệu OP (tương đương 40,8 triệu USD) cho 22.998 ví hợp lệ. Người dùng có thời hạn đến ngày 13/02/2025 để nhận token vào ví của họ.


Theo thông báo chính thức, các ví đã tạo NFT từ ngày 10/01/2023 đến 10/01/2024 trên mainnet Ethereum hoặc Superchain của Optimism, tức là một chuỗi các mạng layer-2 kết nối với nhau, sẽ đủ điều kiện để nhận airdrop mới nhất.

Phân bổ airdrop dựa trên sốlượng gas mà mỗi người đã chi cho việc tạo hoặc giao dịch NFT trên mạng lưới. Nếu bạn đã chi 1 ETH cho gas trên Superchain của Optimism, bạn sẽ nhận được 5.000 OP. Mỗi ví có thể nhận tối đa 6.000 OP (khoảng 23.640 USD). Nếu bạn đã chi đủ 1 ETH cho phí gas trên mainnet Ethereum, bạn sẽ nhận được 50 OP.

Ngoài ra, phân bổ token có thể tăng thêm 50% hoặc nhân với hệ số 1,5, nếu người dùng đáp ứng các tiêu chí phụ sau:

  • Khởi tạo hợp đồng NFT trước ngày 10/01/2023;
  • Thực hiện giao dịch chuyển NFT sau ngày 11/11/2023;
  • Hoạt động tích cực trên Superchain từ ngày 11/11/2023;
  • Chi hơn 0,0005 ETH cho giao dịch chuyển NFT từ ngày 14/07/2023.

Trước đó, Optimism đã công bố 3 đợt airdrop vào các ngày 31/05/2022, 08/02/2023 và 13/09/2023. Trong lần airdrop gần đây nhất, dự án đã phân phối 19,4 triệu OP, trị giá 26 triệu USD cho gần 32.000 địa chỉ ví đã tham gia hoạt động ủy quyền của DAO Optimism Collective.

Đến nay, Optimism vẫn còn khoảng 560 triệu OP cho các đợt airdrop trong tương lai, dự án đã xác nhận trên X.

Sau thông tin về airdrop lần 4, giá của OP đã điều chỉnh nhẹ, tương tự như các phản ứng trước đó. Đồng token của Optimism hiện đang được giao dịch với giá 3,9 USD trên các sàn.

Đồ thị 15m của cặp giao dịch OP/USDT trên sàn Binance. Ảnh chụp lúc 09:25 AM ngày 21/02/2024
Đồ thị 15m của cặp giao dịch OP/USDT trên sàn Binance. Ảnh chụp lúc 09:25 AM ngày 21/02/2024