Nhà sáng lập Curve bán CRV sau vụ tấn công Curve Finance

Nhà sáng lập Curve, Michael Egorov, đã thực hiện việc bán một số lượng lớn CRV thông qua giao dịch OTC nhằm huy động tiền để duy trì các vị thế vay trên nhiều giao thức DeFi. Vào sáng ngày hôm nay, các đơn vị theo dõi dữ liệu on-chain đã ghi nhận rằng nhà … Đọc tiếp Nhà sáng lập Curve bán CRV sau vụ tấn công Curve Finance