Metaverses có thể trở thành điểm phân phối bản quyền trái phép

Nhà nghiên cứu Anh Quốc đã đánh giá tính khả thi của luật sở hữu trí tuệ (IP) hiện hành và khả năng áp dụng chúng vào các công nghệ mới như metaverse. Nghiên cứu chỉ ra những hạn chế của luật hiện tại và đưa ra các khuyến nghị.

Vào ngày 7 tháng 3, chính phủ Anh đã công bố báo cáo nghiên cứu được ủy quyền bên ngoài có tựa đề “IP và Metaverse”. Báo cáo phân tích các tài liệu hiện có về luật IP và cách chúng có thể áp dụng cho metaverse. Nghiên cứu kết luận rằng có những vấn đề IP riêng biệt của metaverse, chẳng hạn như quản trị IP trong môi trường có khả năng tương tác và quy định các công nghệ như blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thế giới ảo.

Theo báo cáo, tính năng tương tác đặt ra nhiều thách thức pháp lý, bao gồm việc phát tán trái phép các tác phẩm có bản quyền. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc thiếu khả năng tương tác đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn mọi người phân phối bất hợp pháp tài liệu có bản quyền. Với tính năng tương tác là một đặc điểm chính trong metaverse, các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể gây ra thách thức trong việc quản lý việc sử dụng và lưu thông các tác phẩm có bản quyền.

Bên cạnh đó, các đặc tính vốn có của blockchain, chẳng hạn như tính bất biến hoặc “chống giả mạo”, cũng đặt ra thách thức cho việc thực thi luật IP. Báo cáo nêu rõ:

“Tính kháng thay đổi hoặc sửa chữa vốn có của blockchain làm suy yếu khả năng quản lý linh hoạt hoặc cập nhật quyền IP. Đây là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh tranh chấp quyền sở hữu, cũng như để điều hướng việc chấm dứt các thỏa thuận và quyền nếu người cấp phép hoặc người nắm giữ quyền tìm cách rời khỏi Metaverse.”

Tuy nhiên, việc sử dụng AI trong quản trị IP tiềm năng của metaverse cũng đặt ra một số thách thức được dự đoán trước. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc quản lý vi phạm bằng thuật toán “cực kỳ dễ bị lạm dụng” do thiếu sự giám sát của con người để đảm bảo tính hợp pháp của việc thực thi.

Ngoài ra, nội dung do AI tạo ra cũng mang đến một thách thức khác cho việc thực thi IP trong metaverse. Theo nghiên cứu, việc dựa vào các công cụ AI có khả năng làm mất hiệu lực các tuyên bố về quyền sáng tạo nội dung. Nghiên cứu nhấn mạnh các ví dụ và trường hợp cho thấy “chỉ những tác phẩm được hỗ trợ một phần bởi AI” mới được luật IP bảo vệ.

Do những vấn đề dự đoán về quản trị IP trong metaverse, các nhà nghiên cứu kết luận rằng cần phải làm rõ ràng về “hàng loạt các vấn đề then chốt”. Điều này bao gồm các vấn đề pháp lý về bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, kiểu dáng, nội dung do người dùng tạo, tài sản ảo và token không thể thay thế (NFT) trong metaverse. Do đó, các nhà nghiên cứu tin rằng cần phải xây dựng các cách tiếp cận IP mới để giải quyết các vấn đề quản trị và thực thi trong metaverse.