MakerDAO muốn phân bổ 600 triệu DAI vào USDe và sUSDe

Dự án DeFi MakerDAO đang xem xét phân bổ 600 triệu DAI vào USDe và sUSDe thông qua giao thức cho vay DeFi Morpho Labs.

Cả USDe và sUSDe đều được phát hành từ Ethereum Labs. Nếu cộng đồng MakerDAO chấp thuận, động thái này sẽ đưa mức tăng trưởng Ethena TVL theo hướng kỳ vọng nội bộ”, Seraphim Czecker, trưởng bộ phận tăng trưởng của Ethena, nhấn mạnh.


Theo đề xuất:

“Chúng tôi đã đề xuất một số nguyên tắc chung để hạn chế tổng phân bổ cho USDe và sUSDe, hạn chế rủi ro ở mức thấp hơn:

  • 10% tổng OI hợp đồng vĩnh viễn ETH – khoảng 1 tỷ DAI
  • 30% nguồn cung USDe bao gồm cả mức tiếp xúc với Maker – 600 triệu DAI
  • 20% nguồn cung DAI – 980 triệu DAI

Lưu ý rằng Ethena dự kiến sẽ bắt đầu phân bổ cho các vị trí delta neutral dựa trên BTC trong tương lai gần, do đó, các vị trí hợp đồng tương lai sẽ được trải rộng trên cơ sở tài sản lớn hơn nhiều và tổng ngưỡng OI sẽ trở nên ít bị ràng buộc hơn.

Sử dụng mức thấp nhất trong các ngưỡng trên sẽ mang lại mức tiếp xúc tối đa được khuyến nghị là 600 triệu USDe. Quy mô này sẽ tăng dần khi Ethena phát triển, nhưng hiện tại, chúng tôi tin rằng việc giới hạn tổng phân bổ ở cấp độ này là điều khôn ngoan”.

USDe hiện có 1,34 tỷ token được cung cấp, chiếm 1,74% tổng nguồn cung stablecoin Ethereum. Ethena đã huy động được 14 triệu USD với tổng định giá là 300 triệu USD vào tháng 2.