Intel và AfDB đào tạo hàng triệu người châu Phi về AI

AfDB và Intel đã liên kết để cung cấp kỹ năng trí tuệ nhân tạo cho 3 triệu người dân và 30.000 quan chức chính phủ ở Châu Phi. Mục tiêu của hợp tác này là cách mạng hóa hệ sinh thái kỹ thuật số của lục địa.

Sáng kiến này nhằm trang bị những kỹ năng tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, robot và khoa học dữ liệu cho người dân châu Phi, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng suất. Đào tạo về AI sẽ giúp Châu Phi chơi vai trò tích cực hơn trong sự phát triển công nghệ và đóng góp vào sự đổi mới liên tục.

Chương trình đào tạo này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và giáo dục, giúp giải quyết các thách thức kinh tế xã hội và tăng cường sự phát triển bền vững cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống ở Châu Phi.

Bienvenu Agbokponto Soglo, giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ của Intel tại Châu Phi, đã thể hiện sự cam kết của Intel trong việc hợp tác với chính phủ châu Phi để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến như AI, không phụ thuộc vào vị trí, giới tính hay sắc tộc, để thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số.

Hợp tác này không chỉ đào tạo cá nhân mà còn hỗ trợ các quốc gia châu Phi và tổ chức khu vực trong việc phát triển chính sách và quy tắc nhất quán cho các công nghệ kỹ thuật số như AI, 5G và điện toán đám mây, từ đó tạo ra một cách tiếp cận thống nhất để chuyển đổi kỹ thuật số trên khắp lục địa.

Mặc dù các nước châu Phi đang nỗ lực trong lĩnh vực AI, nhưng họ vẫn phải đối mặt với khó khăn trong việc cạnh tranh với các công ty công nghệ lớn như OpenAI, Google và Meta. Chi phí đào tạo mô hình AI cao cũng là một rào cản đáng kể đối với nhiều cá nhân và tổ chức ngoài ngành công nghiệp công nghệ.