IMF hỗ trợ Andorra kiểm soát các giao dịch Bitcoin

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cung cấp tư vấn kỹ thuật cho Andorra, một quốc gia nằm giữa lục địa giữa Pháp và Tây Ban Nha, về việc ghi nhận các giao dịch Bitcoin (BTC) sau khi họ yêu cầu sự hỗ trợ.

IMF đã tiến hành một nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật (TA) tại Công quốc Andorra vào tháng 9 năm 2023 với mục tiêu nâng cao thống kê thanh toán của đất nước. Các chỉ số chủ yếu liên quan đến việc ghi nhận các giao dịch kinh tế giữa cư dân và không cư dân.

Andorra – một quốc gia nổi tiếng với các khu nghỉ trượt tuyết và trạng thái nơi trốn thuế – cần sự hỗ trợ kỹ thuật về 56 chủ đề, trong đó có khả năng không ghi nhận được các giao dịch tiền điện tử. Trong phản ứng đó, báo cáo của IMF nêu rõ:

“Nhóm nhiệm vụ (IMF) đã giải thích hướng dẫn hiện tại về việc ghi nhận các tài sản tiền điện tử loại Bitcoin cũng như cách nó sẽ thay đổi trong thế hệ tiêu chuẩn quốc tế tiếp theo.”

Khuyến nghị kỹ thuật của IMF cho Andorra. Nguồn: imf.org
Khuyến nghị kỹ thuật của IMF cho Andorra. Nguồn: imf.org

Cơ quan quản lý tài chính của quốc gia, Cơ quan Tài chính Andorra (AFA), cho biết cho IMF biết các ngân hàng ở Andorra cần được chấp thuận trước khi ghi nhận các giao dịch Bitcoin và tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, hiện chưa có ngân hàng nào yêu cầu chấp thuận này.

IMF tiếp tục khuyến nghị AFA phải giám sát các giao dịch và vị thế của các tài sản tiền điện tử cho đến tháng 9 năm 2024. Đề xuất của IMF về việc giám sát tài sản tiền điện tử được ưu tiên trung bình. Andorra sẽ có thể sử dụng thông tin này để tổng hợp thống kê kinh tế vĩ mô của mình.