Hồng Kông đề xuất việc ban hành luật quản lý Stablecoin

Đề xuất này được Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) và Cục Dịch vụ Tài chính Đồng công bố, đặt ra các điều kiện chính cho các tổ chức phát hành stablecoin hoạt động tại Hồng Kông.

Theo hệ thống quản lý được đề xuất, những tổ chức phát hành stablecoin sẽ phải có giấy phép từ HKMA nếu họ phát hành stablecoin liên quan đến giá trị của một hoặc nhiều loại tiền tệ fiat tại Hồng Kông.

Yêu cầu cấp phép được đề xuất nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định và giám sát cho thị trường stablecoin đang phát triển.

Để đủ điều kiện nhận giấy phép, những tổ chức phát hành stablecoin cần phải được thành lập tại Hong Kong, có sự hiện diện quản trị và thiết lập cơ chế ổn định hiệu quả.

Điều này bao gồm việc duy trì một nhóm tài sản dự trữ chất lượng cao, có tính thanh khoản cao thông qua các thỏa thuận lưu ký thích hợp.

Việc này nhấn mạnh rằng chỉ những stablecoin được phát hành bởi các tổ chức có giấy phép mới được phép cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ.