FTX thỏa thuận giảm thuế với IRS từ 24 tỷ xuống 885 triệu USD

Theo thỏa thuận, FTX sẽ trả 200 triệu USD cho IRS trong vòng 60 ngày sau khi xác nhận. Số còn lại 685 triệu USD sẽ được thanh toán theo số tiền sẵn có trong thỏa thuận.

Điều này có nghĩa là yêu cầu bồi thường sẽ được xếp ưu tiên thấp hơn, trong khi các yêu cầu bồi thường khác sẽ được xử lý trước.

Thẩm phán John Dorsey, người giám sát thủ tục phá sản, sẽ điều hành phiên điều trần về yêu cầu bồi thường vào ngày 25/06.

Các chủ nợ của FTX đã phản đối yêu cầu 24 tỷ USD từ IRS vào tháng 12/2023, cho rằng FTX chưa bao giờ kiếm đủ tiền để trả số thuế này. Trước đó, IRS đã giảm yêu cầu từ 44 tỷ USD xuống.

Thoả thuận mới từ IRS sẽ loại bỏ một trở ngại lớn trong quá trình giải quyết phá sản của FTX.

Cuối tháng này, một phiên điều trần sẽ diễn ra để thảo luận về kế hoạch tái cấu trúc FTX.

Đầu tháng 5, kế hoạch của FTX cho thấy sau 17 tháng khôi phục tài sản, từ tháng 11/2022 đến tháng 05/2024, đơn vị tiếp quản đã ước tính khôi phục 14,5 – 16,3 tỷ USD, sẵn sàng hoàn trả cho khách hàng.

Một số chủ nợ không hài lòng vì yêu cầu bồi thường của họ sẽ chỉ được thanh toán theo giá thị trường từ tháng 11/2022. Ông Sunil Kavuri, đại diện nhóm chủ nợ lớn nhất của FTX, đã kêu gọi bỏ phiếu chống lại kế hoạch tái cấu trúc, yêu cầu quỹ FTX thanh toán bằng tiền mã hóa thay vì USD theo thời điểm nộp đơn phá sản.