EigenDA thông báo sẽ hỗ trợ tích hợp bộ công cụ OP Stack

Thông tin về bước tiến hỗ trợ OP Stack trong quá trình Data Availability đã được EigenDA chia sẻ trên tài khoản chính thức của dự án.


EigenDA tự hào thông báo về việc hỗ trợ @Optimism’s OP Stack, hiện đã có sẵn trên mạng thử nghiệm đầu tiên của EigenDA! Các Rollups sẽ có khả năng lưu trữ dữ liệu giao dịch L2 trên EigenDA, đồng thời hưởng chi phí gas L1 rất ít, trong khi vẫn duy trì ngân sách bảo mật ngang bằng với Ethereum.

Cụ thể, để hỗ trợ hiện tại sẽ ngay lập tức có mặt trên mạng thử nghiệm testnet của EigenDA. Việc tích hợp công nghệ từ EigenDA sẽ giúp các dự án sử dụng OP Stack giảm thiểu chi phí cho quá trình Data Availability, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả xác thực một cách an toàn.

Trước đó, OP Stack cũng đã thông báo tích hợp dịch vụ DA từ Celestia. Do đó, với việc sử dụng nhiều giải pháp DA khác nhau, OP Stack sẽ có cách tiếp cận linh hoạt hơn để đảm bảo “tính có sẵn của các dữ liệu,” hỗ trợ quá trình xác thực giao dịch.

Một điểm đáng chú ý khác từ OP Stack là việc thử nghiệm Fraud Proof trên testnet Goerli. EigenDA cũng công nhận trong thông báo của mình việc không có hỗ trợ Fraud Proof từ OP Stack ở thời điểm hiện tại là một điểm cần lưu ý. Do đó, EigenDA cam kết theo dõi và điều chỉnh khi OP Stack triển khai chính thức Fraud Proof trên mainnet.