Direxion – Đăng ký ETF Futures cho Bitcoin và Ethereum

Hãng đầu tư ETF lớn nhất châu Âu Direxion đã nộp đơn đăng ký ETF đòn bẩy cho BTC và ETH, tham gia cuộc đua ETF tiền mã hoá cùng 6 công ty khác cũng nộp đơn vào tuần này. Direxion nộp đơn đăng ký ETF Futures lên SEC Theo hồ sơ gửi lên Ủy … Đọc tiếp Direxion – Đăng ký ETF Futures cho Bitcoin và Ethereum