Burnt (XION) huy động 25 triệu USD từ các nhà đầu tư kỳ cựu

Công ty cơ sở hạ tầng web3 Burnt (XION) vừa hoàn thành vòng gọi vốn mới trị giá 25 triệu USD với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, bao gồm Animoca Brands, Laser Digital, Multicoin, Arrington Capital, Draper Dragon, Sfermion, GoldenTree và nhiều tổ chức khác.


XION giới thiệu khái niệm “generalized abstraction”, tức là một giải pháp hạ tầng web3 toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành crypto.

XION mục tiêu trở thành một hệ sinh thái blockchain thân thiện với người dùng, cho phép tương tác trực tiếp trên điện thoại mà không cần seedphrase hay private key. Đồng thời, đây cũng là blockchain đầu tiên tích hợp stablecoin USDC làm đơn vị tiền tệ cho giao thức.

XION đã ra mắt testnet vào tháng 12/2023, sau khi thu hút thành công 11 triệu USD từ Circle Ventures, Animoca Brands, Multicoin, HashKey, Valor và các công ty khác.

Trong thời gian gần đây, ngành tiền điện tử đã chứng kiến nhiều vụ gọi vốn lớn, bao gồm công ty đầu tư 1kx (75 triệu USD), mạng xã hội web3 Farcaster (đang tìm kiếm định giá 1 tỷ USD), layer-2 BOB (10 triệu USD), dự án DePIN peaq (15 triệu USD), game blockchain Illuvium (12 triệu USD)…