Binance Labs chuyển 9,33 triệu GMT sang Binance Deposit

Theo dữ liệu từ Spot On Chain, vào sáng ngày 02/04, ví địa chỉ của Binance Labs (0x2e…e6c2) đã chuyển 9,33 triệu GMT (tương đương khoảng 3 triệu USD) sang Binance Deposit. Số lượng GMT còn lại trong ví là 9 triệu (tương đương khoảng 2,9 triệu USD).

Giao dịch chuyển GMT lên sàn Binance của Binance Labs. Nguồn: Spot On Chain
Giao dịch chuyển GMT lên sàn Binance của Binance Labs. Nguồn: Spot On Chain
GMT còn lại trong ví Binance Labs sau giao dịch chuyển. Nguồn: Spot On Chain
GMT còn lại trong ví Binance Labs sau giao dịch chuyển. Nguồn: Spot On Chain

Binance Labs đã công bố việc đầu tư chiến lược vào dự án STEPN, một dự án move-to-earn nổi tiếng, vào tháng 4/2022. Ngoài Binance Labs, một số nhà đầu tư khác cũng đã đầu tư vào STEPN, bao gồm Sequoia Capital, Folius Ventures, Solana Ventures, 6th Man Ventures, và nhiều nhà đầu tư khác.

Với sự suy giảm của thị trường vào ngày 02/04, cộng thêm tin tức về việc Binance chuẩn bị rút vốn đầu tư, giá của GMT đã giảm 12% trong vòng 24 giờ qua, hiện đang ở mức khoảng 0,32 USD.

Đồ thị GMT/USDT khung 1D ngày 02/04/2024 trên Binance
Đồ thị GMT/USDT khung 1D ngày 02/04/2024 trên Binance

STEPN là một dự án sử dụng mô hình Move-to-Earn đầu tiên, cho phép người dùng kiếm tiền chỉ từ việc chạy bộ hàng ngày. Để tham gia, người dùng cần tải ứng dụng của STEPN, sau đó mua một đôi giày phù hợp và có thể kiếm GMT từ mỗi buổi tập luyện của họ.