Base công bố token chứng khoán đầu tiên

Backed, một dự án thuộc lĩnh vực Tài Sản Thế Giới Thực (RWA), vừa ra mắt sản phẩm chứng khoán token hóa đầu tiên trên nền tảng layer-2 của Base. Sản phẩm này, được đặt tên là BIB01, nhằm theo dõi ETF trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Hoa Kỳ. Backed và sản phẩm … Đọc tiếp Base công bố token chứng khoán đầu tiên